Нов корисник / Регистрација

*ЈП Водовод и канализација - Скопје ќе обезбеди заштита на личните податоци на субјектите на податоци, согласно со законската и подзаконската регулатива за заштита на личните податоци и ќе превземе соодветни административни, технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.

Доколку ви е потребно дополнително објаснување јавете се на бројот: 02 3073 010, во работно време од 7.30 до 15.30 часот.

Откажи